İnsan Kaynakları

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası; ana esasları;

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası; Türk ekonomisine olan katkısını artırarak sürdüren, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, kurumsal bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, çalışanlarının yaratıcılığına inanan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.

Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.

İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri;

  • Yürütülecek görevlere uygun insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,
  • Personelimizin, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve Şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek,
  • Personelin kendi çalışmalarının sonuçlarını ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sağlamak,
  • Personelin kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlamak,
  • Kurumda gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak,
  • Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak,
  • Personele mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebileceği yurt içi ve yurt dışı eğitim imkanlarını sağlamak,
  • Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek,
  • Personelin verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak Kuruma bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek “Kurum Kültürü ve Bilinci”nin oluşmasını sağlamak.

İş İlanları

İş İlanları

isilanlari_mobil