Sorumluluklarımız

 

S Oil kurumsal değerleri doğrultusunda paydaşlarına, çalışanlarına ve topluma karşı sorumluluklarını şöyle belirlemiştir:

Yasalar karşısında;
Tüm operasyonlarını yasal mevzuatın gereklerine uygun biçimde gerçekleştirmeyi, vergi vb. mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi ve sektörel mevzuatın oluşması yönünde yapıcı destek sağlamayı,

Topluma karşı;
Toplumsal değerlere duyarlı olmayı ve saygı göstermeyi, toplumla iç içe ve dayanışma halinde olmayı, toplumsal sorunların çözümünde üzerine düşen katkıyı vermeyi ve toplumsal ilerlemelere öncülük etmeyi,

Hissedarlarına karşı;
Şirket değerini artırmayı, yapılan yatırımın karşılığında temettü sağlamayı ve şirketin işleyişi ve uygulamaları konusunda zamanında ve doğru biçimde bilgilendirme yapmayı,

Çalışanlarına karşı;
Performanslarını adil biçimde değerlendirmeyi ve karşılıklandırmayı, gelişim ve kariyer olanakları sunmayı, gereksinimlerine uygun bir çalışma ortamı ve koşulları sağlamayı ve kişilik ve düşüncelerine, önerilerine önem vermeyi,

Bayilerine karşı;
Sağlıklı ve sürekli iletişim içinde olmayı, markaya yatırım yapmayı ve markayı güçlendirmeyi, yeni ürün ve hizmetler geliştirmeyi, eğitim ve uygulama desteği vermeyi ve mükemmel hizmet sunmayı,

Bireysel ve Kurumsal Tüketicilerine karşı;
Beklentilerine uygun kalite ve maliyette ürünler sunmayı, beklenti ve şikayetlerine duyarlılık göstermeyi,

Tedarikçilerine karşı ;
Sürekli iletişim içinde olmayı, tedarikçilerini şeffaf ve hakkaniyetli biçimde seçmeyi ve olabildiğince uzun dönemli işbirlikleri yaparak gelişim ve fırsatı ve desteği sağlamayı taahhüt eder.